ساعت حضور و غیاب

جستجوی پیشرفته
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
مشخصات کلی: نحوه ثبت تردد: اثر انگشت، کارت ظرفیت ثبت تردد: 150000 رکورد زبان: فارسی، انگلیسی دارای دوربین ج..
قیمت : 760,000 تومان
مشخصات کلی: نحوه ثبت تردد: اثر انگشت، کارت ظرفیت ثبت تردد: 150000 رکورد زبان: فارسی، انگلیسی دارای دوربین ج..
قیمت : 970,000 تومان
مشخصات کلی: نحوه ثبت تردد: کارت ظرفیت ثبت تردد: 15000 رکورد زبان: فارسی، انگلیسی دارای دوربین جهت ثبت تردد ..
قیمت : 545,000 تومان
مشخصات کلی: نحوه ثبت تردد: کارت ظرفیت ثبت تردد: 15000 رکورد زبان: فارسی، انگلیسی دارای دوربین جهت ثبت تردد ..
قیمت : 495,000 تومان
مشخصات کلی: نحوه ثبت تردد: کارت ظرفیت ثبت تردد: 150000 رکورد زبان: فارسی، انگلیسی دارای دوربین جهت ثبت تردد..
قیمت : 695,000 تومان
مشخصات کلی: نحوه ثبت تردد: اثر انگشت و کارت ظرفیت ثبت تردد: 15000 رکورد زبان: فارسی، انگلیسی دارای دوربین ج..
قیمت : 880,000 تومان
مشخصات کلی: نحوه ثبت تردد: اثر انگشت و کارت ظرفیت ثبت تردد: 15000 رکورد زبان: فارسی، انگلیسی دارای دوربین ج..
قیمت : 1,100,000 تومان
مشخصات کلی: نحوه ثبت تردد: کارت، تشخیص چهره، اثر انگشت، رمز و یا ترکیبی از آنها ظرفیت ثبت تردد: 100,000 رکورد ..
قیمت : 900,000 تومان