کاغذ خردکن

جستجوی پیشرفته
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
کاغذ خردکن Kobra 310TS AF CC4
8.5
مشخصات کلی: نوع برش: پودری سایز برش:40*4 میلیمتر ظرفیت کاغذ: 29 تا 31 برگ(A4 / 70gr) با توان کار ..
قیمت : 6,950,000 تومان
کاغذ خردکن Kobra 310TS CC4
8.5
مشخصات کلی: نوع برش: پودری سایز برش:40*4 میلیمتر ظرفیت کاغذ: 29 تا 31 برگ(A4 / 70gr) با توان کار ..
قیمت : 5,950,000 تومان
کاغذ خردکن Kobra 310TS HD CC4
8.5
مشخصات کلی: نوع برش: پودری سایز برش:40*4 میلیمتر ظرفیت کاغذ: 54 تا 56 برگ(A4 / 70gr) قابلیت خرد ک..
قیمت : 7,790,000 تومان
کاغذ خردکن Kobra 400WB
8.5
مشخصات کلی: نوع برش: پودری سایز برش:40*3.9 میلیمتر ظرفیت کاغذ: 44 تا 48 برگ(A4 / 70gr) با توان کا..
قیمت : 18,900,000 تومان
کاغذ خردکن Kobra 430TS
8.5
مشخصات کلی: نوع برش: پودری سایز برش:50*5.8 میلیمتر ظرفیت کاغذ: 125 تا 130 برگ(A4 / 70gr) با توان ..
قیمت : 49,900,000 تومان
کاغذ خردکن Kobra CYCLONE
8.5
مشخصات کلی: نوع برش: پودری سایز برش: 14*18 میلیمتر ظرفیت ورودی کاغذ: 500 برگ (a4/70gr) &nb..
قیمت : 69,000,000 تومان
کاغذ خردکن Kobra CYCLONE HS
8.5
مشخصات کلی: نوع برش: پودری سایز برش: 4*3 میلیمتر ظرفیت ورودی کاغذ: 500 برگ (a4/70gr)   ..
قیمت : 79,000,000 تومان
کاغذ خردکن Nikita 468
8.5
مشخصات کلی: نوع برش: پودری سایز برش:  4*40 میلیمتر ظرفیت ورودی کاغذ: 7 برگ (a4/70gr)   ..
قیمت : 395,000 تومان
کاغذ خردکن Nikita 9150
8.5
مشخصات کلی: نوع برش: پودری سایز برش: 9*2 میلیمتر ظرفیت ورودی کاغذ: 4 برگ (a4/70gr)   ..
قیمت : 325,000 تومان
کاغذ خردکن Nikita 9310
8.5
مشخصات کلی: نوع برش: پودری سایز برش: 2*9 میلیمتر ظرفیت ورودی کاغذ: 6 برگ (a4/70gr)   ..
قیمت : 410,000 تومان
کاغذ خردکن Nikita 9351
8.5
مشخصات کلی: نوع برش: پودری سایز برش: 2.5*15 میلیمتر ظرفیت ورودی کاغذ: 10 برگ (a4/70gr)   ..
قیمت : 630,000 تومان
کاغذ خردکن Nikita 9355
8.5
مشخصات کلی: نوع برش: پودری سایز برش: 2*8 میلیمتر ظرفیت ورودی کاغذ: 8 برگ (a4/70gr)   ..
قیمت : 8,300,000 تومان
کاغذ خردکن Nikita 9360
8.5
مشخصات کلی: نوع برش: پودری سایز برش: 2*9 میلیمتر ظرفیت ورودی کاغذ: 10 برگ (a4/70gr)   ..
قیمت : 1,095,000 تومان
کاغذ خردکن Nikita 9520
8.5
مشخصات کلی: نوع برش: پودری سایز برش: 2*10 میلیمتر ظرفیت ورودی کاغذ: 15 برگ (a4/70gr)   ..
قیمت : 1,195,000 تومان
کاغذ خردکن Nikita 9522
8.5
مشخصات کلی: نوع برش: پودری سایز برش: 3*23 میلیمتر ظرفیت ورودی کاغذ:17 برگ (a4/70gr)   ..
قیمت : 790,000 تومان