کاغذ خردکن

جستجوی پیشرفته
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
کاغذ خردکن Kobra 310TS AF CC4
8.5
مشخصات کلی: نوع برش: پودری سایز برش:40*4 میلیمتر ظرفیت کاغذ: 29 تا 31 برگ(A4 / 70gr) با توان کار ..
قیمت : 6,400,000 تومان
کاغذ خردکن Kobra 310TS CC4
8.5
مشخصات کلی: نوع برش: پودری سایز برش:40*4 میلیمتر ظرفیت کاغذ: 29 تا 31 برگ(A4 / 70gr) با توان کار ..
قیمت : 5,500,000 تومان
کاغذ خردکن Kobra 310TS HD CC4
8.5
مشخصات کلی: نوع برش: پودری سایز برش:40*4 میلیمتر ظرفیت کاغذ: 54 تا 56 برگ(A4 / 70gr) قابلیت خرد ک..
قیمت : 7,200,000 تومان
کاغذ خردکن Kobra 400WB
8.5
مشخصات کلی: نوع برش: پودری سایز برش:40*3.9 میلیمتر ظرفیت کاغذ: 44 تا 48 برگ(A4 / 70gr) با توان کا..
قیمت : 17,500,000 تومان
کاغذ خردکن Kobra 430TS
8.5
مشخصات کلی: نوع برش: پودری سایز برش:50*5.8 میلیمتر ظرفیت کاغذ: 125 تا 130 برگ(A4 / 70gr) با توان ..
قیمت : 47,500,000 تومان
کاغذ خردکن Kobra CYCLONE
8.5
مشخصات کلی: نوع برش: پودری سایز برش: 14*18 میلیمتر ظرفیت ورودی کاغذ: 500 برگ (a4/70gr) &nb..
قیمت : 65,000,000 تومان
کاغذ خردکن Kobra CYCLONE HS
8.5
مشخصات کلی: نوع برش: پودری سایز برش: 4*3 میلیمتر ظرفیت ورودی کاغذ: 500 برگ (a4/70gr)   ..
قیمت : 72,900,000 تومان
کاغذ خردکن Nikita 468
8.5
مشخصات کلی: نوع برش: پودری سایز برش:  4*40 میلیمتر ظرفیت ورودی کاغذ: 7 برگ (a4/70gr)   ..
قیمت : 185,000 تومان
کاغذ خردکن Nikita 9150
8.5
مشخصات کلی: نوع برش: پودری سایز برش: 9*2 میلیمتر ظرفیت ورودی کاغذ: 4 برگ (a4/70gr)   ..
قیمت : 240,000 تومان
کاغذ خردکن Nikita 9310
8.5
مشخصات کلی: نوع برش: پودری سایز برش: 2*9 میلیمتر ظرفیت ورودی کاغذ: 6 برگ (a4/70gr)   ..
قیمت : 650,000 تومان
کاغذ خردکن Nikita 9355
8.5
مشخصات کلی: نوع برش: پودری سایز برش: 2*8 میلیمتر ظرفیت ورودی کاغذ: 8 برگ (a4/70gr)   ..
قیمت : 355,000 تومان
کاغذ خردکن Nikita 9360
8.5
مشخصات کلی: نوع برش: پودری سایز برش: 2*9 میلیمتر ظرفیت ورودی کاغذ: 10 برگ (a4/70gr)   ..
قیمت : 995,000 تومان
کاغذ خردکن Nikita 9520
8.5
مشخصات کلی: نوع برش: پودری سایز برش: 2*10 میلیمتر ظرفیت ورودی کاغذ: 15 برگ (a4/70gr)   ..
قیمت : 1,145,000 تومان
کاغذ خردکن Nikita 9680
8.5
مشخصات کلی: نوع برش: پودری سایز برش: 2*6 میلیمتر ظرفیت ورودی کاغذ: 6 برگ (a4/70gr)   ..
قیمت : 955,000 تومان
کاغذ خردکن Nikita 9681
8.5
مشخصات کلی: نوع برش: پودری سایز برش: 3*20 میلیمتر ظرفیت ورودی کاغذ:12 برگ (a4/70gr)   ..
قیمت : 735,000 تومان