اسکنر بارکد Hubble 5000
اسکنر بارکد Hubble 5000
Score: 9.5
nikita

اسکنر بارکد Hubble 5000

تکنولوژی خواندن:  نوری

سرعت اسکن: 270 اسکن در ثانیه
نوع اتصال: USB

150,000 تومان
مقایسه
مشخصات بارکد اسکنر
تکنولوژی اسکن نوری
سرعت اسکن 270 اسکن در ثانیه
فاصله خواندن 5 تا 20 سانتیمتر
پایه ندارد
نوع اتصال USB