اسکنر بارکد Heron HD3130
اسکنر بارکد Heron HD3130
Score: 9.5
اسکنر بارکد Heron HD3130 اسکنر بارکد Heron HD3130 اسکنر بارکد Heron HD3130
DataLogic

اسکنر بارکد Heron HD3130

تکنولوژی خواندن:  نوری 

سرعت اسکن: 256 اسکن در ثانیه
نوع اتصال: USB

1,360,000 تومان
مقایسه
این کالا داری حداقل 10 عدد خرید می باشد
مشخصات بارکد اسکنر
تکنولوژی اسکن نوری
سرعت اسکن 256 اسکن در ثانیه
فاصله خواندن 30 سانتیمتر
پایه دارد
نوع اتصال USB