اسکنر بارکد Champtek SG600
اسکنر بارکد Champtek SG600
Score: 9.5
champtek

اسکنر بارکد Champtek SG600

تکنولوژی خواندن:  نوری

سرعت اسکن: 500 اسکن در ثانیه
نوع اتصال: USB

"با پایه"

250,000 تومان
مقایسه
مشخصات بارکد اسکنر
تکنولوژی اسکن نوری
سرعت اسکن 500 اسکن در ثانیه
فاصله خواندن 2 تا 50 سانتیمتر
پایه دارد
نوع اتصال USB