پرینتر صدور فیش

جستجوی پیشرفته
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
پرینتر صدور فیش axiom 80250
8.5
مشخصات کلی: سیستم چاپ: حرارتی عرض چاپ: 80 میلیمتر سرعت چاپ: 150 میلیمتر در ثانیه نوع ..
قیمت : 380,000 تومان
پرینتر صدور فیش axiom Q80i
8.5
مشخصات کلی: سیستم چاپ: حرارتی عرض چاپ: 80 میلیمتر سرعت چاپ: 220 میلیمتر در ثانیه نوع ..
قیمت : 335,000 تومان
پرینتر صدور فیش Bixolon 350 III
8.5
مشخصات کلی: سیستم چاپ: حرارتی عرض چاپ: 72 میلیمتر سرعت چاپ: 250 میلیمتر در ثانیه نوع ..
قیمت : 522,000 تومان
پرینتر صدور فیش Bixolon 350 Plus III
8.5
مشخصات کلی: سیستم چاپ: حرارتی عرض چاپ: 72 میلیمتر سرعت چاپ: 300 میلیمتر در ثانیه نوع ..
قیمت : 585,000 تومان
پرینتر صدور فیش Bixolon F310
8.5
مشخصات کلی: سیستم چاپ: حرارتی عرض چاپ:  80 تا 83 میلیمتر سرعت چاپ: 270 میلیمتر در..
قیمت : 766,000 تومان
پرینتر صدور فیش Bixolon R200 پرتابل
8.5
مشخصات کلی: سیستم چاپ: حرارتی عرض چاپ: 58 میلیمتر سرعت چاپ: 80 میلیمتر در ثانیه نوع ا..
قیمت : 1,019,000 تومان
پرینتر صدور فیش Bixolon R210 پرتابل
8.5
مشخصات کلی: سیستم چاپ: حرارتی عرض چاپ: 57 میلیمتر سرعت چاپ: 90 میلیمتر در ثانیه نوع ا..
قیمت : 886,000 تومان
پرینتر صدور فیش Bixolon R300 پرتابل
8.5
مشخصات کلی: سیستم چاپ: حرارتی عرض چاپ: 80 میلیمتر سرعت چاپ: 100 میلیمتر در ثانیه نوع ..
قیمت : 1,277,000 تومان
پرینتر صدور فیش Bixolon SLP D220
8.5
مشخصات کلی: سیستم چاپ: حرارتی عرض چاپ: 60 میلیمتر سرعت چاپ: 150 میلیمتر در ثانیه نوع ..
قیمت : 831,000 تومان
پرینتر صدور فیش Bixolon SRP 100
9
مشخصات کلی: سیستم چاپ: حرارتی تک رنگ عرض چاپ: 58 میلی متر سرعت چاپ: 70 میلیمتر در ثانیه ..
قیمت : 366,000 تومان
پرینتر صدور فیش Bixolon SRP 150
9
مشخصات کلی: سیستم چاپ: حرارتی عرض چاپ: 57 میلی متر سرعت چاپ: 120 میلیمتر در ثانیه   ..
قیمت : 474,000 تومان
پرینتر صدور فیش Bixolon SRP 275
9
مشخصات کلی: سیستم چاپ: حرارتی عرض چاپ: 75 میلی متر سرعت چاپ: 1.5 خط در ثانیه   ..
قیمت : 1,008,000 تومان
پرینتر صدور فیش Bixolon SRP 312
8.5
مشخصات کلی: سیستم چاپ: حرارتی عرض چاپ: 80 میلیمتر سرعت چاپ: 300 میلیمتر در ثانیه نوع ..
قیمت : 798,000 تومان
پرینتر صدور فیش Bixolon SRP 330
8.5
مشخصات کلی: سیستم چاپ: حرارتی عرض چاپ: 80 میلیمتر سرعت چاپ: 200 میلیمتر در ثانیه نوع ..
قیمت : 485,000 تومان
مشخصات کلی: سیستم چاپ: حرارتی عرض چاپ: 80-58 میلیمتر سرعت چاپ: 150 میلیمتر در ثان..
قیمت : 480,000 تومان