پرینتر صدور فیش

جستجوی پیشرفته
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
پرینتر صدور فیش Bixolon 350 III
8.5
مشخصات کلی: سیستم چاپ: حرارتی عرض چاپ: 72 میلیمتر سرعت چاپ: 250 میلیمتر در ثانیه نوع ..
قیمت : 1,911,000 تومان
پرینتر صدور فیش Bixolon 350 Plus III
8.5
مشخصات کلی: سیستم چاپ: حرارتی عرض چاپ: 72 میلیمتر سرعت چاپ: 300 میلیمتر در ثانیه نوع ..
قیمت : 2,282,000 تومان
پرینتر صدور فیش Bixolon F310
8.5
مشخصات کلی: سیستم چاپ: حرارتی عرض چاپ:  80 تا 83 میلیمتر سرعت چاپ: 270 میلیمتر در..
قیمت : 2,736,000 تومان
پرینتر صدور فیش Bixolon SLP D220
8.5
مشخصات کلی: سیستم چاپ: حرارتی عرض چاپ: 60 میلیمتر سرعت چاپ: 150 میلیمتر در ثانیه نوع ..
قیمت : 1,010,000 تومان
پرینتر صدور فیش Bixolon SPP 100
9
مشخصات کلی: سیستم چاپ: حرارتی تک رنگ عرض چاپ: 58 میلی متر سرعت چاپ: 70 میلیمتر در ثانیه ..
قیمت : 440,000 تومان
پرینتر صدور فیش Bixolon SRP 330
8.5
مشخصات کلی: سیستم چاپ: حرارتی عرض چاپ: 80 میلیمتر سرعت چاپ: 200 میلیمتر در ثانیه نوع ..
قیمت : 692,000 تومان