پرینتر صدور فیش Bixolon SLP D220
پرینتر صدور فیش Bixolon SLP D220
Score: 8.5
پرینتر صدور فیش Bixolon SLP D220 پرینتر صدور فیش Bixolon SLP D220 پرینتر صدور فیش Bixolon SLP D220
Bixolon

پرینتر صدور فیش Bixolon SLP D220

سیستم چاپحرارتی
عرض چاپ: 60 میلیمتر
سرعت چاپ: 150 میلیمتر در ثانیه
نوع اتصال USB
1,010,000 تومان
مقایسه
مشخصات عمومی
سرعت چاپ 150 میلیمتر در ثانیه
مشخصات چاپگر
عرض چاپ 60 میلیمتر
اتصالات USB
وضوح چاپ 203 dpi
ویژگی های دیگر
سایر مشخصات برش به صورت دستی