فیلامان (مشکی) XYZprinting ABS Filament
فیلامان (مشکی) XYZprinting ABS Filament
Score:
XYZprinting

فیلامان (مشکی) XYZprinting ABS Filament

 

نوع مواد: (ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene

سازگاری: با پرینترهای XYZPrinting

بیش از 13 رنگ

110,000 تومان
مقایسه
فیلامان
امکانات دارای چیپ هوشمند، بیش از ۱۳ رنگ، سازگاری با پرینترهای XYZPrinting
طول فیلامان حدود ۲۴۰ متر
قطر فیلامان ۱.۷۵ میلیمتر
نوع مواد (ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene
وزن خالص مواد ۶۰۰ گرم