فیلامان (سفید) XYZprinting PLA Filament
فیلامان (سفید) XYZprinting PLA Filament
Score:
XYZprinting

فیلامان (سفید) XYZprinting PLA Filament

 

نوع مواد: (PLA(Polylactic Acid

سازگاری: با پرینترهای XYZPrinting

بیش از 10 رنگ

148,000 تومان
مقایسه
فیلامان
امکانات دارای چیپ هوشمند، بیش از ۱0 رنگ، سازگاری با پرینترهای XYZPrinting
طول فیلامان حدود ۲۴۰ متر
قطر فیلامان ۱.۷۵ میلیمتر
نوع مواد (PLA (Polylactic Acid
وزن خالص مواد ۶۰۰ گرم