فیلامان (بنفش) XYZprinting ABS Filament
فیلامان (بنفش) XYZprinting ABS Filament
Score:
XYZprinting

فیلامان (بنفش) XYZprinting ABS Filament

 

نوع مواد: (ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene

سازگاری: با پرینترهای XYZPrinting

بیش از 13 رنگ

125,000 تومان
مقایسه
فیلامان
امکانات دارای چیپ هوشمند، بیش از ۱۳ رنگ، سازگاری با پرینترهای XYZPrinting
طول فیلامان حدود ۲۴۰ متر
قطر فیلامان ۱.۷۵ میلیمتر
نوع مواد (ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene
وزن خالص مواد ۶۰۰ گرم