نتایج جستجو
جستجوی پیشرفته
تعداد نمایش
فیلتر کردن نتایج

اسکنر kodak i2900
9.75
مشخصات کلی: نوع اسکنر: اسناد حداکثر رزولوشن: 600 dpi حداکثر سایز کاغذ: Legal سرعت اسکن س..
15,500,000 تومان
اسکنر Kodak i3250
8
مشخصات کلی: نوع اسکنر: اسناد حداکثر رزولوشن: 600 dpi حداکثر سایز کاغذ: A3 سرعت اسکن رنگی:&..
23,000,000 تومان
اسکنر Kodak i3300
8
مشخصات کلی: نوع اسکنر: اسناد حداکثر رزولوشن: 600 dpi حداکثر سایز کاغذ: A3 سرعت اسکن رنگی:&..
26,000,000 تومان
اسکنر kodak i3400
9.75
مشخصات کلی: نوع اسکنر: اسناد حداکثر رزولوشن: 600 dpi حداکثر سایز کاغذ: A3 سرعت اسکن رنگی..
32,000,000 تومان
اسکنر kodak i3450
8.5
مشخصات کلی: نوع اسکنر: اسناد حداکثر رزولوشن: 600 dpi حداکثر سایز کاغذ: A3 سرعت اسکن رنگی:&..
33,500,000 تومان
اسکنر kodak i4200
7.5
مشخصات کلی: نوع اسکنر: اسناد حداکثر رزولوشن: 1200 dpi حداکثر سایز کاغذ: A3 سرعت اسکن رنگ..
70,100,000 تومان
اسکنر kodak i4250
7.5
مشخصات کلی: نوع اسکنر: اسناد حداکثر رزولوشن: 600 dpi حداکثر سایز کاغذ: A3 سرعت اسکن رنگی..
74,700,000 تومان
اسکنر kodak i4600
8
مشخصات کلی: نوع اسکنر: اسناد حداکثر رزولوشن: 600 dpi حداکثر سایز کاغذ: A3 سرعت اسکن رنگی..
89,400,000 تومان
اسکنر kodak i4650
7.5
مشخصات کلی: نوع اسکنر: اسناد حداکثر رزولوشن: 600 dpi حداکثر سایز کاغذ: A3 سرعت اسکن رنگی..
91,500,000 تومان
اسکنر kodak i4850
7.5
مشخصات کلی: نوع اسکنر: اسناد حداکثر رزولوشن: 600 dpi حداکثر سایز کاغذ: A3 سرعت اسکن رنگی..
115,500,000 تومان
اسکنر Kodak i5850
9.75
مشخصات کلی: نوع اسکنر: اسناد حداکثر رزولوشن: 100-600 dpi حداکثر سایز کاغذ: A3 سرعت اسکن رن..
198,000,000 تومان
اسکنر kodak Scan Station 730EX
7.5
مشخصات کلی: نوع اسکنر: اسناد حداکثر رزولوشن: 600 dpi حداکثر سایز کاغذ: A3 سرعت اسکن رنگی..
14,700,000 تومان
اسکنر Microtek 1000XLpro
8
مشخصات کلی: نوع اسکنر: مسطح حداکثر رزولوشن: 3200*6400 dpi حداکثر سایز کاغذ: A3 قابلیت اس..
11,350,000 تومان
اسکنر Microtek ArtixScan DI 2015c
8
مشخصات کلی: نوع اسکنر: مسطح/اسناد حداکثر رزولوشن: 3200*6400 dpi حداکثر سایز کاغذ: A4 ..
650,000 تومان
اسکنر Microtek ArtixScan DI 6240s
8.5
مشخصات کلی: نوع اسکنر: اسناد حداکثر رزولوشن: 600 dpi حداکثر سایز کاغذ: A4 سرعت اسکن رنگی:&..
1,840,000 تومان